Laat dit vakje aangevinkt voor meer gebruiksgemak. Op gedeelde toestellen raden wij je aan om je telkens af te melden van EuroQuity na je bezoek
E-mail

Je ontvangt een e-mail om een nieuw wachtwoord te creëren

Locatie

Kies je land

en taal

Hallo ,

Welkom op je persoonlijk profiel. Je visitekaartje geeft je hoofdactiviteit weer. Het is zichtbaar op EuroQuity.

% compleet

%

Genereren van ontmoetingen tussen groeiende ondernemingen – investeerders en adviesbureaus

EuroQuity

EuroQuity is een webservice die is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Bpifrance en KfW en heeft als doel groeiende ondernemingen in contact te brengen met partners die hun groei kunnen ondersteunen, in het bijzonder investeerders.

De webservice is toegankelijk voor elk type onderneming, investeerder of adviesbureau, die hier hun profiel willen aanmaken. De geavanceerde functies van de service worden voorbehouden aan in Frankrijk of in België gevestigde firma’s en aan de leden van een community.

EuroQuity wordt in Frankrijk geëxploiteerd door Bpifrance en in België door SOWALFIN. Zij streeft ernaar de service geleidelijk uit te breiden naar andere landen, mits een vooraanstaande operator uit de publieke sector in staat is de service te onderhouden.

Om toegang te krijgen tot de service, is het noodzakelijk een gebruikersprofiel aan te maken, de activiteit van uw onderneming te presenteren en uw behoeften te vermelden.

Vervolgens kunt u een aanvraag indienen voor een of meer labels of community’s. Een dergelijke erkenning zorgt ervoor dat uw zichtbaarheid wordt vergroot en uw onderneming beter in beeld komt bij andere gebruikers van EuroQuity.

Exploitatie van EuroQuity

In Frankrijk wordt EuroQuity geëxploiteerd door Bpifrance.

Bpifrance is een Franse onderneming uit de publieke sector die zich toelegt op de economische groei en is een belangrijke financieringsbron van het mkb. Haar taak bestaat uit het ondersteunen van de innovatie en de groei van mkb-bedrijven in hun doorslaggevende fasen: oprichting, innovatie, groei en overdracht van bedrijven. Bpifrance staat onder toezicht van het Franse ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industrie en van het Franse ministerie van Hoger onderwijs en Onderzoek.

In het Waals Gewest EuroQuity geëxploiteerd door SOWALFIN.

SOWALFIN is een naamloze vennootschap die opereert in de nutssector en is in 2002 opgericht door de Waalse overheid. Zij voorziet in de financiële behoefte van ondernemingen in de belangrijkste fasen van hun bestaan: bij de oprichting, bij innovatie, groei, internationalisering en overname-overdracht. Zij is erop gericht ondernemers in staat te stellen hun project ten uitvoer te brengen door hen op hun behoefte afgestemde financieringsoplossingen voor te leggen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest EuroQuity geëxploiteerd door Hub.Brussels.

hub.brussels is het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Het ondersteunt en ziet toe op de ontwikkeling en de internationalisering van Brusselse ondernemingen en handelszaken en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Brussel en doet dit gratis. Aan die ondernemingen biedt het Agentschap coaching op maat, netwerkmogelijkheden, gratis tools en een erkende expertise om zo hun autonomie te versterken, hun beslissingen te vergemakkelijken en succesvol te zijn in Brussel en daarbuiten.

Gebruikers van de service

Ondernemingen

U zoekt nieuwe partners voor uw groei, in het bijzonder investeerders. Aanbevelingen van uw huidige partners, door andere gebruikers getoonde belangstelling, en de deelname aan een of meerdere labels maken het u mogelijk meerwaarde te creëren in de ogen van uw toekomstige contactbedrijven en uw ‘deals’ eenvoudiger tot stand te brengen.

Investeerder

U bent een investeerder van beroep, een Business-Angel of een particulier en zoekt investeringsmogelijkheden. EuroQuity verschaft u toegang tot een omvangrijke sourcing, die wordt erkend door de markt (crowdrating) en waarin de ondernemingen deelnemen aan een of meerdere labels. De browser stelt u simpelweg in staat de ondernemingen te vinden die overeenkomen met uw criteria. Het is ook mogelijk een melding te creëren en derhalve te worden geïnformeerd over nieuwe investeringsmogelijkheden. Ook brengt EuroQuity de ondernemingen waarin u heeft geïnvesteerd duidelijk in beeld en benadrukt uw deelnemingen. Tot slot maakt de service het u mogelijk uw toekomstige mede-investeerders te vinden.

Business support

Ondernemingen die zich toeleggen op zakelijke dienstverlening en de begeleiding van bedrijven (adviesbureaus, incubators, groeiversnellers, concurrentiepolen, KvK…) kunnen zich inschrijven bij EuroQuity.
Zodanig kunt u de ondernemingen begeleiden, worden opgenomen in de presentatiebrochures van hun projecten en ze accrediteren.

Labels & community’s

Labels

Een label toont aan dat een onderneming deelneemt aan een erkend programma, een selectie en/of certificering.

Een label brengt bijvoorbeeld ondernemingen bijeen die lid zijn van een groeiversneller, een incubator, een concurrentiepool, een innovatieprogramma… Een of meerdere labels kunnen zijn verbonden aan een community.

Het deel uitmaken van een label zegt iets over de waarde en het potentieel van de onderneming. Met dit ‘lidmaatschap’ wordt in hoge mate rekening gehouden bij de berekening van de EQ Score, die de onderneming op de voorgrond stelt in EuroQuity.

Community’s

De community’s groeperen een bepaald aantal gebruikers van EuroQuity, voornamelijk bedrijven die dezelfde interesses of een specifiek thema delen. Zij stellen de organisaties die ze exploiteren in staat hun leden te voorzien van premium-informatie, speciale aanbiedingen en voorrechten te verlenen.